Tarieven

Tarieven

Contributie per jaar  € 30,00
Lesblok bestaan uit 19 lessen  
1e cursus         € 47,50
2e cursus met dezelfde hond in hetzelfde lesblok € 32,50
2e hond in hetzelfde lesblok € 32,50

Bij instroom hanteren wij de volgende tarieven

 

Les 1   tm 7 

€ 47,50

Les 8  tm 13

€ 37,50

Les 14 tm 19

€ 27,50

Wijze van betalen

U ontvangt per mail een factuur, die per bank word overgemaakt op rekening NL81ABNA0564754927 tnv USV afdeling Hondensport.