Tarieven

Tarieven

Contributie per jaar  € 30,00
Lesblok bestaan uit 19 lessen  
1e cursus         € 47,50
2e cursus met dezelfde hond in hetzelfde lesblok € 32,50
2e hond in hetzelfde lesblok € 32,50
Bij instroom word er betaald naar rato van de nog te volgen lessen  

Wijze van betalen

Per bank op rekening NL81ABNA0564754927 tnv USV afdeling Hondensport.