Tarieven

Tarieven

Contributie per jaar  € 35,00
Lesblok bestaan uit 19 lessen  
1e cursus         € 50,00
2e cursus met dezelfde hond in hetzelfde lesblok € 35,00
2e hond in hetzelfde lesblok € 35,00

Bij instroom hanteren wij de volgende tarieven

 

Les 1   tm 7 

€ 50,00

Les 8  tm 13

€ 40,00

Les 14 tm 19

€ 30,00

Wijze van betalen

U ontvangt per mail een factuur, die per bank word overgemaakt op rekening NL81ABNA0564754927 tnv USV afdeling Hondensport.